© AZ Sint-Elisabeth Zottegem

© AZ Sint-Elisabeth Zottegem

© AZ Sint-Elisabeth Zottegem


Dr. Houthoofd en Dr. Van Damme zijn als kinderarts verbonden

aan het Sint-Elisabeth Ziekenhuis Zottegem (SEZZ).


Inhoud van de samenwerking met het SEZZ

Hoewel de meeste raadplegingen door Dr. Houthoofd en Dr. Van Damme gebeuren in de privé-praktijk te Balegem, zijn er dus ook raadplegingen mogelijk in het ziekenhuis te Zottegem, en dit bij beide kinderartsen.

De verbondenheid aan het ziekenhuis betekent ook dat - als uw kindje ernstiger ziek is en een opname in het ziekenhuis noodzakelijk is, Dr. Houthoofd en Dr. Van Damme de opname laten gebeuren in het ziekenhuis te Zottegem.

Dr. Houthoofd en Dr. Van Damme komen uw kindje dan dagelijks nakijken op de afdeling kindergeneeskunde. Tijdens de opname wordt u op die manier dagdagelijks geïnformeerd over de toestand en de evolutie van uw kindje door de kinderartsen. Van zodra het kan, wordt uw kindje ook weer naar huis ontslagen.  

Verder wordt er ook nauw samengewerkt met het ziekenhuis als uw zoon of dochter aanvullende onderzoeken nodig heeft (bloednames, beeldvorming, ...).

Tot slot zal u Dr. Houthoofd en Dr. Van Damme ook aantreffen op de materniteit waar zij, in een beurtrol met de collega-kinderartsen, uw pasgeboren baby komen onderzoeken en op de neonatologie waar baby's verzorgd, gemonitored en behandeld worden als ze vroeger dan 36 weken zwangerschapsduur geboren worden, minder wegen dan 2.3 kg bij de geboorte of als uw baby ziek is bij de geboorte en een behandeling moet ondergaan.


Nacht - en weekendsituaties

Aangezien ziek zijn zich niet beperkt tot de weekdagen alleen, loopt onze zorg 's nachts en in het weekend uiteraard gewoon door. Om die zorg optimaal te kunnen laten verlopen, werken Dr. Houthoofd en Dr. Van Damme daarom heel nauw samen met alle andere kinderartsen van het Sint-Elisabeth Ziekenhuis te Zottegem in een fijn, dynamisch, innovatief en kwalitatief team.

Het ganse team van kinderartsen incluis Dr. Bart Houthoofd en Dr. Silvia Van Damme, bestaat uit 7 pediaters:  

  • Dr. Nathalie Favere - 09/364.89.99.
  • Dr. Katrien Naudts - 053/63.06.99 of www.kinderartsherzele.be
  • Dr. Geert Van Moer - 09/364.89.99 of 0479/44.21.86
  • Dr. Sofie Vuylsteke - 09/364.89.99
  • Dr. Liesje Van den Bossche - 053/63.06.99 of www.kinderartsherzele.be


Via een beurtrolsysteem is er elke nacht en elk weekend een kinderarts of pediater van wacht die instaat voor degelijke verderzetting van de zorg voor uw zoon of dochter.

Sowieso wordt overdag de zorg voor uw zieke zoon of dochter overgedragen aan de eigen kinderarts, ook als de opname in het weekend gebeurt door een andere kinderarts.


Het team van kinderartsen werkt nauw samen

Elke maandagochtend en vrijdagochtend zit het voltallige team van pediaters samen in een gemeenschappelijk overlegmoment om de opgenomen kinderen te bespreken zodat de opvolging optimaal kan gebeuren in het weekend door de collega die wacht heeft. Deze collega is dan uit de eerste hand op de hoogte van alle problemen en wordt nauwgezet gebrieft over alle patiëntjes die zich op dat moment op de afdeling bevinden. 

Verder werkt het voltallige team kinderartsen met een zelfde ziekenhuisbreed geïnformatiseerd medisch dossier, waarin alle informatie van uw zoon of dochter terug te vinden is en raadpleegbaar is door elke behandelende arts. Dit geldt eveneens voor de thuisraadplegingen.