Enkele nuttige weetjes en tips als u met uw kindje op raadpleging komt.


1. Als u voor de eerste keer langskomt met uw kindje, is het handig dat u de afspraak inboekt als "nieuwe patiënt", ook als er al een broer of zus in de kinderartsenpraktijk gevolgd wordt. Tijdens een eerste consult wordt immers een geïnformatiseerd medisch dossier opgemaakt, wat administratief meer tijd vraagt. Als u een raadpleging boekt als "nieuwe patiënt" wordt dan ook meer tijd voorzien dan bij een standaard consultatie.  

 2. Als u met meerdere kinderen op raadpleging wenst te komen, gelieve ook elk kindje apart in te boeken. Op die manier weten de kinderartsen hoeveel tijd ze ongeveer nodig zullen hebben om elk kind apart op een degelijke wijze te ondervragen en te onderzoeken. 

3. Bij een raadpleging is het raadzaam het kindboekje van Kind en Gezin mee te brengen omdat de kinderartsen daarin alle vaccinaties kunnen opvolgen, evenals de evolutie van gewicht, lengte en schedelomtrek van uw kindje.

4. Enkele naamklevers van de mutualiteit zijn zeker ook handig in het geval er aanvullende onderzoeken dienen te gebeuren zoals een bloedafname of een kweekje.

5. Gelieve ook steeds de ISI-kaart of de eID van uw kindje mee te brengen: de overheid verplicht alle artsen, dus ook de kinderartsen, om enkel nog elektronisch medicijnen voor te schrijven. Hiervoor is een ingave van het rijksregisternummer noodzakelijk. Zonder ISI of eID kunnen de kinderartsen dus geen voorschriften meer afleveren.  

6. Tot slot is het fijn dat u, als u door omstandigheden uw afspraak niet kunt nakomen, de afspraak annuleert of de kinderarts verwittigt 24 u voor de afspraak ingepland is. Op die manier kunnen de artsen uw afspraak nog doorgeven aan andere mensen die misschien graag gebruik maken van de vrijgekomen plaats.